Album na zdjęcia

Konferencje i prezentacje

Otwarcie wystawy "Bykownya - terytorium pamięci"

11 stycznia 2017 w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska" odbyła się ceremonia otwarcia wystawy fotograficznej i dokumentalnej "Bykownia ­– Terytorium pamięci".

Dalej »

Naukowo-praktyczna konferencja "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego" (15-a rocznica Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”)

08 grudnia 2016 odbyła się konferencja naukowo-praktyczna "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego". Wspólne wydarzenie Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”, Instytutu Pamięci Narodowej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki zgromadziło naukowców i osób publicznych Ukrainy i Polski.

Dalej »

Aktualności

Studenci Akademii Młodych Liderów odwiedzili Bykownię

30.11.2020

Studenci Akademii Młodych Liderów odwiedzili Bykownię

26 listopada 2020 r. Narodowy Rezerwat Historyczno-Memorialny Groby Bykowni wziął udział w wydarzeniach Akademii Młodych Liderów Organizacji Polskich Ukrainy, organizowanych przez Związek Polaków na Ukrainie.

Olga Ozolina, kierownik Działu Zabiezpieczenia Communikacji Międzynarodowych Rezerwatu, opowiedziała uczniom i studentom z różnych części Ukrainy o genezie, przebiegu i konsekwencjach stalinowskich represji z lat 1937-1941. i również o bieżącej działalności kadry naukowej instytucji.

Szczególnie interesujące dla młodych Polaków na Ukrainie były historie o „antypolskiej operacji” NKWD oraz tzw. Ukraińską liscie katyńską. Co jest naturalne, ponieważ wśród uczestników było wiele osób, których pradziadkowie byli represjonowani na mocy rozkazu „antypolskiego” nr 00485 lub stracili życie w wyniku notatki L. Berii i uchwały Komitetu Centralnego KPZR (b) z 5 marca 1940 r.

Po części wykładowej uczestnicy wydarzenia zwiedzili teren Rezerwatu. Zapalili znicze na zbiorowych mogiłach Międzynarodowego Pomnika Ofiar Totalitaryzmu 1937-1941, a także uczcili ofiar minutą ciszy i pamiątkowym dzwonem. Diakon parafii św. Aleksandra w Kijowie Jacek Jan Pawłowicz pomodlił się za dusze niewinnych ofiar i zwrócił się do młodzieży przemówieniem, w którym w szczególności wezwał do bycia patriotami Ukrainy, do studiowania i wspominania historii swojej ziemi, ale także do nie zapominania o tradycji i języku rodziców, dziadków.

Młodzi goście zadawali Oldze Ozoliie wiele pytań, próbując zrozumieć złożone wydarzenia historyczne z lat 30. i 40. XX wieku. A potem przez długi czas chodzili wzdłuż murów pamięci, czytając imiona zabitych, wśród których często znajdowali swoje.