Album na zdjęcia

Konferencje i prezentacje

Otwarcie wystawy "Bykownya - terytorium pamięci"

11 stycznia 2017 w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska" odbyła się ceremonia otwarcia wystawy fotograficznej i dokumentalnej "Bykownia ­– Terytorium pamięci".

Dalej »

Naukowo-praktyczna konferencja "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego" (15-a rocznica Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”)

08 grudnia 2016 odbyła się konferencja naukowo-praktyczna "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego". Wspólne wydarzenie Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”, Instytutu Pamięci Narodowej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki zgromadziło naukowców i osób publicznych Ukrainy i Polski.

Dalej »

Aktualności

Naukowcy rezerwatu wzięli udział w konferencji poświęconej 80. rocznicy tragedii katyńskiej

23.11.2020

Naukowcy rezerwatu wzięli udział w konferencji poświęconej 80. rocznicy tragedii katyńskiej

20 listopada 2020 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Miejsce / Miejsca Pamięci w polsko-ukraińskim dialogu porozumienia”.

Konferencja zgromadziła naukowców z różnych miast Ukrainy i Polski, omówiono zagadnienia związane ze specyfiką badań zbrodni katyńskiej, znalezionymi miejscami pochówku polskich oficerów i cywilów II Rzeczypospolitej, specyfiką upamiętnienia miejsc pamięci związanych z Wielkim Terrorem i wydarzeniami II wojny światowej, perspektywami ukraińsko-polskich relacji przez pryzmat takich miejsc pamięci.

W konferencji wzięli udział naukowcy rezerwatu, z przemówieniem powitalnym i relacjami wystąpili z-ca dyrektora generalnego ds. pracy naukowej Tatiana Szeptycka, sekretarz naukowy rezerwatu Walerij Filimonichin, naczelnik wydziału ds. Współpracy międzynarodowej Olga Ozolina, st. badacz Tamara Bojko, badacz Nikolay Brivko.

Konferencję otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, który w swoim wystąpieniu w szczególności zwrócił uwagę na znaczenie badań naukowych i odkrycia prawdy o zbrodni katyńskiej dla procesów dekomunizacyjnych, a także dla dalszego wzmacniania przyjaznych stosunków między Ukrainą a Polską.

W swoim powitalnym przemówieniu zastępca dyrektora generalnego ds. Pracy naukowej rezerwatu Tatiana Szeptycka podkreśliła, że ​​tragedia Bykowniańska i zbrodnia katyńska są bolączkami, które jednoczą Ukraińców i Polaków na obecnym etapie rozwoju każdego z narodów. Zauważyła, że ​​oba państwa z różnym skutkiem starają się wokół tych wydarzeń budować politykę pamięci narodowej, która obejmuje zarówno procesy upamiętniania, stymulowanie badań naukowych, jak i oficjalne wydarzenia rządowe. Ukraina i Polska, zdaniem Tatiany Szeptyckiej, naturalnie i słusznie widzą we wsparciu pamięci Bykowni i Katynia nie tylko symboliczny hołd dla niewinnych ofiar, ale także gwarancję powstania i rozwoju zdrowego społeczeństwa. Jednocześnie prelegentka zaznaczyła, że wysiłki środowiska naukowego i bliskich represjonowanych nie wystarczą, aby w pełni zrozumieć wydarzenia Wielkiego Terroru i II wojny światowej. Zwróciła się do organów państwowych o zbudowanie Muzeum Pamięci poświęconego tragedii Bykowniańskiej. Tatiana Szeptycka pożyczyła uczestnikom konferencji owocnej pracy, podkreślając, że różnorodne wydarzenia naukowe, prace naukowe uczestników przyczyniają się do tego, że prawda o Bykowni i Katyniu nabiera wyrazistości, a także chronią uczestników przed mitologizującymi i deformującymi wydarzeniami historycznymi.