Album na zdjęcia

Konferencje i prezentacje

Otwarcie wystawy "Bykownya - terytorium pamięci"

11 stycznia 2017 w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska" odbyła się ceremonia otwarcia wystawy fotograficznej i dokumentalnej "Bykownia ­– Terytorium pamięci".

Dalej »

Naukowo-praktyczna konferencja "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego" (15-a rocznica Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”)

08 grudnia 2016 odbyła się konferencja naukowo-praktyczna "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego". Wspólne wydarzenie Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”, Instytutu Pamięci Narodowej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki zgromadziło naukowców i osób publicznych Ukrainy i Polski.

Dalej »

Aktualności

„Przyszedłem, aby uczcić relikwie waszej historii ...” (z okazji wizyty Jana Pawła II w Bykowni i 100. rocznicy urodzin papieża)

24.06.2020

„Przyszedłem, aby uczcić relikwie waszej historii ...” (z okazji wizyty Jana Pawła II w Bykowni i 100. rocznicy urodzin papieża)

Jan Paweł II należy oczywiście do kultowych postaci historycznych, których wkład w duchową i społeczną transformację ludzkości będzie z biegiem czasu głębiej analizowany i oceniany. Przywódca Kościoła rzymskokatolickiego w trudnych godzinach, czasem wymagających niepopularnych decyzji, filozof, którego rozumienie dialogu międzyreligijnego działało na rzecz zbliżenia narodów i ogólnej demokratyzacji, człowiek, który opierał swoją pracę na miłosierdziu, miłości i przebaczeniu - zasłużył na dobre słowa potomków.

Wizyta apostolska Jana Pawła II na Ukrainie, która odbyła się w czerwcu 2001 r., stała się znaczącą stroną w historii państwa ukraińskiego w ogóle, a w szczególności w historii pochówków Bykowni. Karol Wojtyła (świeckie imię Papieża), według tych, którzy go dobrze znali, zawsze odczuwał duchową bliskość z Ukraińcami i wspominał nasz kraj szczerymi modlitwami do Boga. A Ukraińcy, doceniając tę ​​postawę, aktywnie uczestniczyli w organizacji wizyty Papieża (poprzez liczne listy, działalność misji zagranicznych, ważnych patronów, na przykład Artura Łukowskiego).

Zaproszenie Jana Pawła II do odwiedzenia Ukrainy do pewnego stopnia świadczyło o zmianach, które miały miejsce w życiu kulturalnym, duchowym i politycznym naszego państwa. Nie chodziło tylko o wagę postaci wysokiego gościa, ale także o chęć zbudowania normalnego wektora relacji z Zachodem i wreszcie próby odejścia od tzw. „wielewektorówości”. Oczywiste jest, że wizyta na tym poziomie w ówczesnej sytuacji spółecznej nie mogła nie budzić burzliwej reakcji ze strony krajowych działaczy politycznych i przedstawicieli różnych warstw społecznych.

Wizyta Jana Pawła II, związane z nią środki bezpieczeństwa, biografia i harmonogram dnia roboczego papieża zostały szczegółowo omówione w ukraińskiej prasie tego czasu. W Kijowie papież spotkał się z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą, przedstawicielami środowisk politycznych, biznesowych i kulturalnych kraju, uczestnikami spotkania Wszech ukraińskiej Rady Kościołów (z wyjątkiem MPKPZ). Leonid Kuczma z góry próbował uspokoić namiętności szalejące wokół przybycia papieża. W licznych wywiadach prezydent Ukrainy podkreślał, że „wizyta papieża jest potrzebna Ukrainie, nie prezydentowi, nie parlamentowi, nie rządowi, ale Ukrainie”.

24 czerwca 2001 r. Ojciec Święty odwiedził groby ofiar represji politycznych w Lesie Bykowniańskim. Wizyta w Bykowni nie została uwzględniona w oficjalnym programie wydarzeń z udziałem Jana Pawła II, więc jego pobyt w lesie Bykowniańskim nie trwał długo i przy minimalnej obecności prasy. Papież odmówił krótką modlitwę za dusze zmarłych, a pod pomnikiem złożono kwiaty. Na pamiątkę wizyty papieża w rezerwacie na terenie rezerwatu postawiono duży metalowy krzyż jako symbol pielgrzymki, pamięci i jedności w smutku.

Tetiana Szeptycka