Album na zdjęcia

Konferencje i prezentacje

Otwarcie wystawy "Bykownya - terytorium pamięci"

11 stycznia 2017 w Narodowym Muzeum Historyczno-Architektoniczne "Twierdza Kijowska" odbyła się ceremonia otwarcia wystawy fotograficznej i dokumentalnej "Bykownia ­– Terytorium pamięci".

Dalej »

Naukowo-praktyczna konferencja "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego" (15-a rocznica Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”)

08 grudnia 2016 odbyła się konferencja naukowo-praktyczna "Tragedja Bykowni w kontekście zbrodni reżimu totalitarnego". Wspólne wydarzenie Narodowego rezerwatu historyczno-memorialnego „Groby Bykowni”, Instytutu Pamięci Narodowej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki zgromadziło naukowców i osób publicznych Ukrainy i Polski.

Dalej »

Aktualności

Udział w wystawie „Umierali nie tylko za siebie: Katyń 1940”

02.10.2018

Udział w wystawie „Umierali nie tylko za siebie: Katyń 1940”

28 września w pomieszczeniach Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie otwarto wystawę „Umierali nie tylko za siebie: Katyń 1940” poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej. Prezentowana wystawa wprowadza zwiedzających do historii i źródeł, przebiegu i skutków zbrodni, zapoznaje z miejscami jej upamiętnienia.

Została ona zorganizowana przez Ambasadę RP w Ukrainie, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Narodową Naukową Bibliotekę Medyczną Ukrainy, Narodowy Memoriał Historyczny „Bykowniańskie groby”, Polską Bibliotekę Medyczną im. prof. Zbigniew Religi w Kijowie.

Ceremonię otwarcia rozpoczęła z-ca dyrektora Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy ds. technologii informacyjnych Aurelia Wid’ma, który poinformowała, że wśród tych, którzy zginęli w Katyniu było ponad 750 lekarzy i farmaceutów, a ponad trzysta nazwisk z tej strasznej listy można zobaczyć na wystawie.

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy PolskichnaUkrainieprof. Anatol Święcickiprzypomniał, że polscy lekarze, który dostali się do sowieckiej niewoli aż do ostatniej chwili swego życia pozostawali wierny przysiędze Hipokratesa i nie zważając na własne cierpienia starali się ułatwić życie obozowe swoich towarzyszy, konsultowali ich, leczyli i wspierali moralnie.

Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie Sławomir Frątczak wyraził zadowolenie z owocnej współpracy między ukraińskimi i polskimi badaczami prawdy o zbrodniach systemu komunistycznego i podkreślił, że Ukraińców i Polaków dziś łączy też podkijowski Las Bykowniański, gdzie znalazły swój ostatni spoczynek, zarówno ofiary Wielkiego Terroru, jak i męczennicy z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej.

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Badań Naukowych Memoriału Historycznego "Groby Bykowni” Tatiana Szeptycka uwyraźniła, że ta i jej podobne wystawy niosą nam przypomnienie o największej wartości - życiu ludzkim. Historia Bykowni i Katynia – to opowieść o wielkiej tragedii, w której nasze narody straciły swych najlepszych przedstawicieli - tragedii rodzin, tragedii jednostek. Podkreśliła też znaczenie upowszechniania prawdy o tych zbrodniach.

W specjalnej gablocie wystawy eksponowane są rzeczy osobiste rozstrzelanych znalezione podczas prac wykopaliskowych w Bykowniańskim Lesie.